Stranice

4. svi 2013.

Zabranjeno pijačarenje bez naoružanja

Zabranjeno pijačarenje bez naoružanja

Takve bih ja table zakucavala na ulazima beogradskih pijaca. Ukoliko vam je život mio, ponesite pištolj, pušku, palicu neku ili makar metlu.
Usput, na pijace ne idite u papučama niti u tankoj obući. Najbolji izbor su martinke i slične ojačane čizmetine, kako vam „gospođe“ – iliti, babe-kofernjače, ne bi uništile stopala pijačnim kuferima. Naime, pojavila se vrsta babaca (i po koji deda) koje vuku pijačne torbe (kufere) veoma mahnito, valjda da se podsete detinjstva – kako je to bilo kad su one vodile krave na ispašu i slično.